top of page

MÜHENDİSLİK DESTEK HİZMETLERİMİZ

Makine üretim sektöründe yetişmiş eleman açığı her geçen gün artmaktadır, tasarım ve imalat konularında yeteri kadar bilgi sahibi tecrübeli elemanların piyasada az olmasından ve yetişmiş bir elemanın çalıştırma maliyetinin yüksek oluşundan dolayı küçük ve orta işletmelerin yanı sıra büyük kurumsal şirketlerde de çoğu süreç ustaların bilgisine bırakılmıştır. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde mühendis veya kalifiyeli teknik eleman çalıştırma maliyetleri şirketin bütçesini zorlayabilmektedir. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış teknik resimlerden oluşan projeler ile deneme yanılma yöntemine göre makine imalatı ve parça üretimi daha doğru ve daha az maliyetlerle gerçekleştirilebilir. Özellikle günümüz bilgisayar teknolojileri ve yazılım olanakları ile bir makinenin imalatı ve bir parçanın üretim işlemi daha proje aşamasında 2 ve 3 boyutlu çizimlerle atölyeye inmeden ofis ortamında gerçekleştirilebilir. Atölyede sadece bilgisayar yoluyla makinelere aktarılan parçaların işlenmesi ve montaj işlemi gerçekleştirilir. Makinelerin ve teknik parçaların bilgisayar ortamında çizilmesi ve tasarlanması deneme ve yanılma yoluyla yapılan imalat işlemlerine göre düşük maliyete ve yüksek kalitede üretime neden olmakta, hataları en aza indirip, verimi yüksek tutarak riskleri azaltmaktadır.

SEGUN MÜHENDİSLİK olarak, müşterinin güvenilir çözüm ortağı olarak makine ve parça çizim, tasarım ve analiz gibi Mühendislik Destek Hizmetleri vererek üretim maliyet yükünün bir kısmını üstlenmeye hazırdır. Makine tasarım ve imalat sektöründe rekabetin yoğun olduğu bir ortamda böyle bir işbirliğinin daha kaliteli hizmet alımı sağladığı gibi müşterinin üretim maliyetini de rekabet edilebilir seviye indirebilir.

SEGUN MÜHENDİSLİK ayrıca, müşterilerinin bünyesinde bulunan ve akademik düzeyde destek aldığı uzman tasarım ekipleri ile ihtiyaç ve taleplerini son teknolojik donanımla ve yazılımlar kullanarak 2 boyutlu çizim ve 3 boyutlu katı modelleme yöntemleriyle analiz çalışmaları yaparak sorunsuz bir şekilde yenilikçi fikirlerle karşılayabilmektedir.

 

SEGUN MÜHENDİSLİK olarak sunmuş olduğu Mühendislik Destek Hizmetlerini 4 ana başlık altında;

 • Teknik Resim Destek Hizmeti,

 • Tasarım Hizmeti,

 • Analiz Hizmeti

 • Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti,

olarak toplayabiliriz.

Mühendislik Destek Hizmetleri
Mühendislik Destek Hizmetleri
Teknik Resim Destek Hizmeti
 • Teknik resim standartlarına uygun olarak tüm makine ve parçalarının detaylı bir şekilde krokilerini çıkarıp imalat resimlerinin bilgisayar ortamında çizilmesi,

 • CE, TSE, faydalı model ve patent için uygun teknik resimlerin çizilmesi,

 • Mevcut çizim ve projelerin bilgisayar ortamına aktarılması,

 • Mevcut teknik resimlerin ya da üç boyutlu çizimlerin gerekli revizyonlarının ve yenilenmesinin yapılması,

 • Üç boyutlu (3D) modelden teknik resim (2D) hazırlanması,

 • Ürünlerin parça ve montaj teknik resimlerini hazırlanması,

 • Firmanın standartlarına uygun teknik resim oluşturarak, ölçülendirme, geometrik toleranslandırma, imalat operasyonları ve teknik resim notlarını içeren imalat resimlerinin hazırlanması,

 • Montaj parça listelerinin hazırlanması,

 • Patlatılmış montaj resimlerinin hazırlanması ve referanslandırılması,

 • Hazırlanan teknik resimleri yayım sürecine uygun olarak yayımlanması,

 • Resimlerin revizyonlarının oluşturulması,

 • Teknik resimleri (2D) üç boyutlu (3D) modele çevrilmesi,

 • İstenilen makinelerin katalog, kullanım ve kurulum kılavuzlarını anlaşılır bir şekilde teknik olarak hazırlanması,

 • Ürün fiyat listesi oluşturmak için kullanılacak çizimlerin hazırlanması.

Mühendislik Destek Hizmeti
Mühendislik Destek Hizmeti
Tasarım Hizmeti

SEGUN MÜHENDİSLİK olarak ürün fikrinizi bilimsel, teknolojik, ergonomik ve maliyet esaslarına göre CAD yazılımları kullanarak 3D modellerini hazırlamak suretiyle somut ürün haline dönüştüre bilmekteyiz. Ayrıca ürünün animasyonunu, montaj ve de-montaj animasyonlarını, kinematik analizlerini ve imalat resimleri de hazırlaya bilmekteyiz.

SEGUN MÜHENDİSLİK olarak Tasarım Hizmetlerimizi 5 ana başlık altında sunabiliriz;

 • 3D Modelleme,

 • İmalat ve Montaj Resimlerinin Hazırlanması,

 • Animasyon ve Hareket Videolarının Hazırlanması,

 • Görselleştirme (Render) İşlemleri,

 • Katalog Hazırlama.

Analiz Hizmeti

Tasarım yapılırken genellikle, önceki çalışmalar, benzer tasarımların incelenmesi gibi yöntemlere başvurulur. Ancak her yeni tasarım, geçmiş bir tasarım ya da benzer bir tasarım ile tamamen aynı değildir. Her tasarım kendi başına ayrı bir örnektir ve kendi koşulları içinde hedefleri doğrultusunda analiz edilmesi gerekir. Projenin devreye alma aşamasında problem yaşanması, çoğu zaman tasarım aşamasında gerekli doğrulama faaliyetlerinin yetersiz yapılmasından kaynaklanır. Analiz yöntemleri ile tespit edilen riskler, tasarım aşamasında önlenerek, hata ortaya çıkmadan daha düşük maliyetle giderilebilir. Tasarımdan sonraki aşamalarda yapılacak kalıp/üretim ekipmanı modifikasyonu, yeni malzeme temini, hatta ürünün piyasadan toplanmasına kadar varabilecek her değişiklik, maliyetlerde artış, proje zamanlarının uzaması ve müşteri karşısında itibar kaybedilmesine sebep olabilmektedir. İstenmeyen sonuçları en aza indirmenin yolu, tasarım aşamasında analiz yapmaktır.

 

SEGUN MÜHENDİSLİK olarak Analiz Hizmetini bünyesinde bulundurduğu uzman teknik personel dışında, akademik destek ve analiz konusunda uzmanlaşmış ve profesyonel hizmet veren çözüm ortaklarımızdan destek alarak gerçekleştirmekteyiz. İleri mühendislik uygulamalarında ihtiyaç duyulan problemlerin çözümünde çoğunlukla sonlu elemanları analiz programları kullanılmaktadır. Ayrıca müşterinin ihtiyacı doğrultusunda farklı analiz programları veya analiz yöntemleri de kullanılabilmektedir.

Mühendislik Destek Hizmeti
Mühendislik Destek Hizmeti
Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti
Müşterilerin ihtiyaç duyması halinde vermiş olduğumuz Mühendislik Destek Hizmetlerimiz doğrultusunda müşterilerin teknik personellerine yönelik eğitimler verilebilmektedir.
Diğer Hizmetlerimiz

Mühendislik Destek Hizmetleri olarak ayrıca aşağıda verilmiş olan hizmetlerde verilmektedir.

 

 • Boru mukavemet ve stres analizi hizmetleri

 • Termal Genleşme Analizleri

 • Boru hatları proje ve tasarım hizmetleri

 • Endüstriyel Proses Hesaplamaları

 • Makine, ekipman ve sistem tasarım hizmetleri

 • Çelik konstrüksiyon detay mühendisliği hizmetleri

 • Boru hatları izometrik ve yerleşim planlarının çizimi hizmetleri

 • Eşanjör, kolektör, basınçlı kap, tank ve ekipman tasarımı hizmetleri

 • Tesis ve sistemlerin bilgisayar ortamında 3 boyutlu modellenmesi ve animasyonlarının hazırlanması.

bottom of page