top of page

KALİTE POLİTİKAMIZ

1-Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, tasarım, proje ve mühendislik hizmetlerinde zaman ve kaynak israfını önleyerek, hizmet maliyetlerini düşürmek ve kaliteyi artırmak,

2-İnsana önem veren ve insan hayatının değerini bilerek, çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonunu yüksek tutmak,

3-Çalışanların performanslarının geliştirilmesini, sürekliliğini garanti altına almak için bireysel gelişimlerine, sürekli eğitim faaliyetleri ile bilgi ve becerilerini artırmaya olanak sağlamak,

4-Çalışanlarımızda kalite ve çevre bilincini oluşturarak ekip çalışmasının geliştirmesini sağlamak,

5-Teknik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm kadromuzla, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi  şekilde cevap vermek,

6-Faaliyetlerimiz sırasında  çevrenin korunmasına ve enerji tasarrufunun sağlanmasına önem vermek,

7- Çalışanların gerekli yetkinlik eğitimlerini almalarını sağlayarak, yaratıcılığı ve yenilikçiliği özendirmek,

8-Kalite ve hizmet anlayışıyla beraber sürekli araştırma ve geliştirme içinde yüksek teknoloji ve tecrübeyi birleştirerek müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri maksimum derecede karşılamak,

9-Mevcut ve çıkacak ulusal ve uluslararası standartlara, mevzuatlara ve yasalara uygun hizmet sunmak ve hareket etmek,

10-Müşterilerden gelen geribildirimleri en hızlı şekilde değerlendirerek gerekli önlemleri almak.

bottom of page