top of page

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

1-Çevreyle ile ilgili olarak bağlı bulunduğumuz yasal ve diğer yükümlülüklere uymak,

2-Faaliyetlerimizde çevresel etkileri minimize ederek çevresel kirlenmeyi kontrol altında tutarak önlemek,

3-Kaynakların etkin kullanımı ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek,

4-Hizmetlerimizde çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesiller için yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi yaşanacak bir çevre bırakmak,

5- Çevre duyarlılığının arttırılması için çalışanlara ve topluma yönelik çalışmalar yapmak.

bottom of page