top of page

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

Gelişen teknoloji ile birlikte artan enerji talebinin karşılanması için enerji üretiminin artırılması gerekmektedir. Bu talebin iklim değişikliği, sera gazı etkisi ile küresel ısınmaya sebep olan fosil kaynaklar ile karşılanması çevresel sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek her açıdan avantaj sağlayacaktır. Dünya genelinde artan yeşil enerji akımı ile insanlar yeni enerji alanlarına yönelmektedirler. Yeşil enerji akımı aslında birçok küçük ve büyük devletler tarafından tam manasıyla desteklenmese de,  gerek petrol ve gerekse doğal-gaz fiyatlarındaki artış yeşil enerji arayışlarını destekliyor görünüyorlar. Ancak, dünyanın ciğerini sömüren tüketim çılgınlığına bağlı ekonomik modellerin hala varlığını sürdürmesi, dev sanayi kuruluşlarının enerji ihtiyacının artmasını ve enerji arz güvenliğini değerli hale getiriyor. Bu nedenle de, yenilenebilir enerji kaynakları hala alternatif enerji kaynakları olarak kalıyor.

Yenilenebilir Enerjiler konusunda yatırımcıları ve sektör bileşenlerini doğru yönlendirmek hedefiyle sürdürülebilir bir kalkınma için herkesi yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmaya ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı davet ediyoruz.

Yenilenebilir Enerji konusunda yatırımcıları ve sektör bileşenlerini doğru yönlendirmek, çevreye duyarlı temiz enerji teknolojileri geliştirme alanında SEGUN MÜHENDİSLİK çözüm ortakları ile birlikte müşterilerimizin yanındayız. Dünya standartlarına uygun ürünleri ile yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı amaçlayan SEGUN MÜHENDİSLİK, insanları temiz enerji kullanımı konusunda bilinçlendirmeyi, ar-ge ve mühendislik desteği vererek sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

SEGUN MÜHENDİSLİK, her biri konularında uzman geniş teknik kadroya ve geniş ürün yelpazesine sahip çözüm ortakları ile birlikte, yenilenebilir enerji, güneşten, rüzgardan ve sudan elektrik üretimi ve hibrid enerji konularında her tür proje geliştirme ve danışmanlığı, ön fizibilite çalışması, mühendislik ve ar-ge hizmetleri, teklif hazırlama ve bütçelendirme, donanım seçimi, ürün tedariki, montaj, devreye alma ve uygulama gibi hizmet alanlarında,

  • Ev Sistemleri,

  • İşletmeler,

  • Arazi Uygulamaları ve

  • Tarımsal Uygulamalar için

 

destek sunabilmektedir.

bottom of page