top of page

MEKANİK TESİSAT PROJE TASARIMI VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİMİZ

SEGUN MÜHENDİSLİK olarak ekibimizin ve uzman kadrolarımızın sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyimlerinden yola çıkarak, MEKANİK TESİSAT PROJE TASARIMI VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ kapsamında aşağıda belirtilen hizmetleri verilebilmektedir. Bu hizmetler, Sağlık Yapıları, Eğitim Binaları, Otel, Motel, Alışveriş Merkezleri, Kültür ve Kongre Merkezi, Fabrika, İmalathane, Konutlar, Ofis Binaları, Devlet, Kurum Binaları, Tiyatro, Sinema Salonları, Spor Merkezleri başta olmak üzere benzeri yapı tiplerini kapsamaktadır.

1- Isı Yalıtım Projesi ve Hesap Raporu

Binalarda ısıtma amaçlı enerji tüketiminin yalıtım önlemleri ile azaltılması amacına yönelik “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği” 2000 yılından itibaren yürürlükte olup, söz konusu yönetmeliğin kapsamı genişletilerek 5/12/2008 tarihinde “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” olarak yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca, yeni binaların ısı yalıtımı projesinin “TS 825 Standardı”na göre hazırlanması ve yapı ruhsatı verilesi aşamasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelere verilmesi gerekmektedir.

2- Isıtma Tesisat Projeleri

- Bireysel Isıtma Tesisatları
- Merkezi Isıtma Tesisatları
- Bölgesel Isıtma Tesisatları
- Proses Isıtma Tesisatları

 

Isıtma tesisatı projeleri kapsamında,

 - Radyatörlü Isıtma Tesisatları, - Apareyli Isıtma Tesisatları, - Fan-Coil' li Isıtma Tesisatları, - Hava Kanallı Isıtma Tesisatları, - Yerden Isıtma Tesisatları, - Duvardan Isıtma Tesisatları, - Konvektörlü Isıtma Tesisatları, - Split Klimalı Isıtma Tesisatları, - Radyant (Ișınımla) Isıtma Tesisatları, - VRV Isıtma Tesisatları gibi proje uygulamaları yapılabilmektedir.

3- Soğutma Tesisatı

- Konfor soğutma Tesisatları

- Proses Soğutma Tesisatları

- Soğuk Depo Sistemleri

 

Soğutma  tesisatı projeleri kapsamında,

- Fan Coil'li Soğutma Tesisatları,-Konvektörlü Soğutma Tesisatları, -Hava Kanallı Soğutma Tesisatları, -Split Klimalı Soğutma Tesisatları, -Soğuk Oda Kurulumu ve Tesisatları, -VRV Soğutma Tesisatı gibi proje uygulamaları yapılabilmektedir.

 

4- Sıhhi Tesisat

- Kullanma Sıcak – Soğuk Su Tesisatları
- Pis – Atık Su Tesisatları

- Yağmur Suyu Deşarj Tesisatları
- Atık Su Tasfiye Tesisatları
- Su Filtreleme ve Tasfiye Tesisatları

- Sifonik Sistemler

- Hidrofor ve özel basınçlı su sistem ve tesisatları

- Yağmur suyu geri kazanım sistemleri

-Yüzme havuz suyu tesisatları

 

5-Arıtma ve Yumuşatma Sistemleri

- Su Filtreleme Sistemleri

- Su Yumuşatma Sistemleri 

- Ultraviyole Sterilizasyon Sistemleri 

- Dozajlama Sistemleri

6- Havalandırma ve Klima Tesisatları

- Konfor Şartları için Havalandırma ve Klima Tesisatları
- Endüstriyel Egzost Havalandırma Tesisatları
- Proses Havalandırma ve Klima Tesisatları

-Isı geri kazanım sistemleri

-Temiz oda tekniğine uygun havalandırma

- Aspiratörlü Basit Sistemler  

- Tekstil Kliması
- Hijyenik Klima Tesisatı

- Temiz Oda ve Ameliyathane / Yoğun Bakım Sistemleri
- Hassas Kontrollü Oda Klima Tesisatı

- Mutfak Sistemleri

7 -Endüstriyel Tesisatları

- Basınçlı Hava Tesisatları 

- Kızgın Su - Kızgın Yağ Tesisatları 

- Buhar Tesisatları  

            - Alçak basınçlı Buhar Tesisatları
            - Orta Basınçlı Buhar Tesisatları
            - Yüksek Basınçlı Buhar Tesisatları

- Kızgın Buhar Tesisatları 

-Endüstriyel Çamaşırhane Tesisatları

 

8- Alternatif Enerjili Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Dünyadaki artan nüfus ve refah seviyesine bağlı olarak, enerji tüketimine olan talep yoğun olarak atmaktadır. Talep edilen bu enerji tüketimin hızla artmasına paralel olarak mevcut enerji kaynaklarının kısa zamanda tükeneceği bilimsel olarak belirtilmektedir. Ayrıca enerji tüketimine bağlı olarak dünyanın emisyon değerinin mevcut sınırlar içinde tutulması zorlaşmaktadır. Bu kirliliğin devam etmesi durumunda dünya sıcaklığının artacağı ve deniz seviyesinin yükseleceği vb. sonuçlar tüm dünyada alternatif enerji kaynaklarına ve sistemlerine hem teknolojik araştırmalar açısından hem de bu kaynaklarının kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir.

SEGUN MÜHENDİSLİK olarak hem domestik ve hem de endüstriyel tesislerin elektro-mekanik altyapı tesisatlarında önemi gittikçe artan bu alternatif sistemlerin, proje tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar her türlü teknik desteği verebilmektedir. Mevcut sistemlerin modernizasyonu ile daha verimli hale getirilmesi çalışmalarından, sıfırdan yeni bir sistem çalışmasına kadar proje, teknik danışmanlık ve uygulama işleri yapılmaktadır.


Müşterilerine aşağıdaki alanlarında hizmet verebilmektedir;

 • Güneş enerjisinden sıcak su üretimi 

 • Güneş enerjili ısıtma sistemleri

 • Güneş, Rüzgâr ve Su enerjisinden elektrik üretimi 

 • Toprak, hava ve su kaynaklı ısı pompası sistemleri

 • Absorbsiyonlu Soğutma sistemleri

 • Kombine ısıtma sistemleri (Güneş, Isı Pompalı ve Kazan Takviyeli Sistemler) 

Mekanik Tesisat Proje Hizmetleri:

Proje Danışmanlık (Müşavirlik) ve Kontrol Hizmetleri:

Proje Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri olarak mekanik tesisat konusunda kendi tasarımı olan ve uygun bulduğu projelerde proje başlangıcından işin bitimine yani binanın işletmeye alınmasına kadarki süreçte, işin projeye uygunluğunu, imalatların tekniğine uygun yapılmasını, test ve devreye alınmasını kadar gerekli problemleri çözerek kontrollük hizmeti verebilmektedir.

 

Proje Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri olarak aşağıdaki hizmetleri sayabiliriz;

 • Öneri raporu

 • Ön proje

 • Uygulama projesi

 • İhale dosyası

 • Teklif değerlendirme

 • Shop-Drawing hizmetleri

 •  Mesleki kontrol hizmetleri

 • Geçici kabul ve kesin kabul hizmetleri

 

Bu hizmetlerin tamamı ulusal ve/veya uluslararası standartlara bağlı kalınarak yapılmaktadır.

Mekanik Tesisat Proje Yönetimi Hizmetlerii:

SEGUN MÜHENDİSLİK, Proje Yönetimi Hizmeti kapsamında hazırlamış olduğu tüm projeler ile ilgili olarak standart ve yönetmeliklere uygun olarak “İhale Dosyalarının Hazırlanması ve “Müteahhit Seçimi” konularında hizmet vermektedir.

 

İhale Dosyasının Hazırlanması

 

 • Sözleşme Genel Şartları

 • Özel teknik Sözleşme Şartları

 • Teknik Şartnameler

 • Metraj ve Keşifler

 • Çizimler ve Dizayn

 

Müteahhit Seçimi

 

 • Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi

 • Yeterlik Dokümanları

 • Doküman İnceleme

 • Teklif Değerlendirme

 • Sözleşme Görüşmeleri

 • Raporlama

Otomasyon Hizmetleri:

Mekanik Tesisat Taahhüt Hizmetleri:

SEGUN MÜHENDİSLİK olarak ayrıca hazırlamış olduğu kendi projeleri için, Makine Otomasyonları, Mekanik Tesisat Otomasyon Sistemleri, Otomatik Kontrol Sistemleri (Konvansiyonel Kontrol Sistemleri ve Kaskad Sistemleri vb. gibi) ve Bina Otomasyonu Sistemleri konularında proje ve teknik destek hizmetleri vermektedir.

Galvaniz Kanal, Sac Kanal ,Poliüretan Kanal, Bez kanal montaj uygulamaları, Endüstriyel Tesislerde Isıtma – Soğutma, Yangın, Doğalgaz, Basınçlı Hava, Buhar ve Sıhhi Tesisat Taahhüt İşleri, Endüstriyel Tesislerde Proses Sorun Çözümleme, Bireysel Villa Tesisatı Proje ve Uygulamaları, Havuz Tesisatı Projelendirme ve İmalatı, Tarımsal Sulama, Yenilenebilir Enerji Uygulamaları gibi vb. uygulama hizmetlerini  Türkiye'nin  çeşitli bölgelerinde bulunan çözüm ortaklarımız ile birlikte vermekteyiz.

Yeşil Bina Tasarım Hizmetleri:

Yeşil Bina

Sürdürülebilir Yaşam günümüz ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçları için gerekli kaynakları korumaktır. Diğer bir deyişle gelecek kuşakların hayatlarını sürdürebilmesidir. Günümüzün başlıca sorunları, küresel ısınma, çevre kirliliği, nüfus artışı ve arkasından gelen temiz su ve doğal kaynakların hızla tükenmesidir. Yeşil binalar, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması için projelendirilmiş, çevre dostu binalardır. Dünya'daki iklim değişikliklerine neden olan küresel ısınmanın ve çevreyle ilgili, dengenin bozulmasında en büyük payın inşaat sektörüne ait olduğunun fark edilmesi ile sürdürülebilirlik, yeşil bina ve çevrenin korunması konuları daha da önem kazanmaya başlamıştır. Yapı sektörü, sertifikasyon sistemleri ile doğaya uyumlu, enerjiyi etkin kullanabilen, içerisinde yaşayan ve çalışan insanların sağlığını korumayı hedefleyen yeşil bina projeleri geliştirmiştir. Yeşil binalar, yenilenebilir enerjiler kullanarak küresel ısınmanın etkisini azaltan, su tüketimini en aza indirerek temiz ve yenilenebilir su kaynaklarını, atık kontrolü ve geri dönüşümü yaparak da doğal yaşam alanlarını koruyan, bina içerisinde oluşabilecek tüm rahatsızlıkları ortadan kaldırarak, insan sağlığına zarar vermeyen binadır.

Yeşil binaların yaygınlaşmamasının en büyük sebebi, Türkiye şartlarına göre yapım aşamasındaki yüksek maliyet kanısı oluşturmaktadır. Yeşil binaların inşaat maliyetinin normal binalara göre yaklaşık %2 ile %8 oranında daha fazla olduğu bilinmektedir. Fakat yeşil binalar kullanım süresi boyunca 10 kata kadar kazanç sağlayabileceği gibi, binanın ömrünü de arttırdığı bir gerçektir. Yapılan araştırmalarla, bahsedilen kazancın  enerjinin kullanımındaki tasarruf olduğu gözlemlenmiş bunun ile birlikte bu tip binalarda sağlanan konfor şartları ile çalışan insanların üretkenliğinin de arttığı tespit edilmiştir. 20 yıllık bir zamanda yayılan araştırmalar neticesinde bazı yeşil binaların m2 başına 53-71 dolar arasında kazanç sağladığı, farklı sektörlerde ise 130 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağlayabileceği de tespit edilmiştir. 

Yeşil Bina Tasarımı

Yeşil bina tasarımı mimari ile başlayan, mekanik tasarım ile birlikte yürütülen bir süreçtir. Arazi seçiminden, geri dönüşebilir malzeme seçimine, gölgeleme tasarımından, doğal aydınlatmaya, yalıtım seçiminden, doğal havalandırmaya, yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar birçok başlık dikkate alınır. Burada SEGUN MÜHENDİSLİK yeşil bina tasarım sürecinde, yeşil bina tasarımı ve yapımı ile uğraşan firmalara elektro-mekanik, yenilebilir enerji ve alternatif sistemlerin tasarımı, seçimi, danışmanlığı ve uygulaması konusunda devreye girmektedir. SEGUN MÜHENDİSLİK olarak kendi uzmanlık alanına giren günümüz teknolojileri çok yakından takip ederek müşterilerine alternatifler ve farklı maliyet seçenekler sunabilmektedir.

Enerji Evi

SEGUN MÜHENDİSLİK olarak yeşil bina ve enerji etkin yapılarla ilgili olarak;

Değişken Debili Sistemlerin (VRV, VRS),

Toprak, Su ve Hava Kaynaklı Isı Pompalı Sistemlerinin,

Gri Su/Yağmur Su Geri Dönüşüm Sistemlerinin,

Isı Geri Kazanım Sistemlerinin (IGK),

Serbest Soğutma Sistemlerinin,

Güneş Enerjisi Sistemlerinin,

Kojenerasyon Sistemlerinin (Elektrik-Isı Üretimin Birlikte Olması),

Trijenerasyon Sistemlerinin (Elektrik-Isı-Soğuk Üretimin Birlikte Olması),

Soğuk Depolama Sistemlerinin,

Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin,

Otomasyonu Sistemlerinin

projelendirme, mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini verebilmektedir. 

Yeşil Bina Isı Pompası Toprak Kaynaklı Güneş Enerjili
Enerji Evi
Yeşil Bina Tasarımı
bottom of page